ระบบน้ำ

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ให้ความสำคัญมากต่อระบบน้ำที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ด้วยการออกแบบให้ใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ท่อน้ำที่ประกอบด้วยวัสดุสเตนเลส 316L มีการเชื่อมต่อด้วยระบบพิเศษอย่างพิถีพิถันและมีการทำ Passivation ทั้งระบบ เพื่อขจัดปัญหาการตกค้างของสิ่งแปลกปลอมตลอดจนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็น biofilm รวมทั้งการจัดให้จุดใช้งานของระบบน้ำไม่มี dead legs อีกทั้งยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกวันเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่เภสัชตำรับกำหนดไว้


                 M&H Manufacturing                       M&H Manufacturing


การเตรียมระบบน้ำเริ่มต้นจาก การนำน้ำประปามาผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange) ด้วย ion exchange resin ที่มีคุณภาพ ในรูปแบบของ monobed และ mixed bed เพื่อให้ได้เป็น de-ionized water ที่มีคุณสมบัติของ purified water ตามข้อกำหนดใน USP (United State Pharmacopeia) แผนกประกันคุณภาพจะตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำที่เตรียมขึ้นด้วยวิธี conductivity, chemical test ตลอดจนการตรวจสอบด้วย Total Organic Carbon Analyzer ก่อนเข้าสู่ระบบ Reverse Osmosis ที่มี thin film composite membrane และส่งน้ำไปใช้ทั่วโรงงานด้วยระบบ loop ที่มีการหมุนเวียนอยู่ภายในท่อส่งน้ำตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน


                  M&H Manufacturing                      M&H Manufacturing

น้ำที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว จะถูกนำมาใช้ในการผลิต Water for Injection ด้วยการผ่านเครื่องกลั่นน้ำระบบ multi-effect  น้ำที่ผลิตได้จะไหลเวียนในระบบและนำสู่จุดใช้งานโดยอุณหภูมิของน้ำในระบบจะถูกควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน  นอกจากนั้นมีการตรวจควบคุมระดับ Endotoxin ของน้ำทุกครั้งก่อนที่จะใช้ในกระบวนการผลิตตำรับเวชภัณฑ์ยาฉีดปราศจากเชื้อ