ส่วนการรับจ้างผลิต

 

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นโรงงานผู้ผลิตและแบ่งบรรจุยาของบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศหลายแห่ง อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้ผลิตยาเสพติดให้โทษชนิดฉีด ได้แก่ มอร์ฟีน และเพ็ททิดีน มาเป็นเวลานานกว่าทศวรรษ

 

 

บริษัทฯได้ให้บริการอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างจริงใจและสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองในทุกความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ผลิตที่โรงงาน เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง ได้ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งรวมถึง ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และยังส่งออกไปถึงบางประเทศในยุโรปและอเมริกาใต้ด้วย   ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโรงงาน เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีมาตรฐานสูงระดับนานาประเทศ

การบริการรับจ้างผลิต :


รายการรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
 

รายการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิต
 
 • ยาเม็ดแบบธรรมดา หรือ แบบเคลือบฟิล์ม
 • แผงบลิสเตอร์ (พีวีซี/อลูมิเนียมฟอยล์)
 • แผงสตริป (อลูมิเนียมฟอยล์/อลูมิเนียมฟอยล์)
 • ยาแคปซูล
 • ขวดพลาสติก หรือ ขวดแก้ว
 • แผงบลิสเตอร์ (พีวีซี/อลูมิเนียมฟอยล์)
 • ยาน้ำ
 • ขวดแก้ว
 • ยาครีม
 • หลอดอลูมิเนียม
 • ยาขี้ผึ้ง
 • ซองอลูมิเนียม
 • หลอดอลูมิเนียม
 • ยาผง
 • ขวดพลาสติก หรือ ขวดแก้ว
 • ถุงกระดาษ
 • ถังกระดาษ หรือ ถังพลาสติก
 • ยาฉีดชนิดผง หรือ ชนิดน้ำ
 • ขวดไวแอล
 • หลอดแก้วแอมพูล

                              M&H Manufacturing