เอ็มแอนด์เอช มุ่งเน้นเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ประกอบโรคศิลปะทุกท่านโดยเฉพาะ ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ดังนั้นกรุณาลงทะเบียนและรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดสิทธิการใช้งาน ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก โดยท่านจะสามารถเข้าสู่ระบบและอ่านข้อมูลรายละเอียดของยาได้ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

เวชภัณฑ์เอ็มแอนด์เอช สำหรับมนุษย์

     บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้บริโภค ทั้งโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยาส่ง-ปลีก มาโดยตลอดกว่า 50 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังได้คัดเลือกนำเข้ายาที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ เพื่อให้มีสินค้าหลากหลายชนิดไว้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งแบ่งตามกลุ่มการรักษา ดังนี้

ANTIBIOTIC (ORAL)

 

COUGH & COLD REMEDIES

AMOXY M.H. 250 mg Capsule

 

COFED Capsule

AMOXY M.H. 500 mg Capsule

 

HONSA Tablet

AMOXY M.H. Dry Syrup 125 mg/5 ml

 

JUVENTUS Syrup

DOROX 250 mg Capsule

 

KONA Syrup

DOROX 500 mg Capsule

 

KUPA Tablet

FOXINON 400 mg Tablet

 

AMBROXAN Tablet

MALOCIN Tablet

 

HISTICA  Tablet

ROXTO M.H. Tablet

 

MUSCLE RELAXANT

ZEPLEX 250 mg Capsule

 

BACLOSAL Tablet

ZEPLEX 500 mg Capsule

 

MYOSIC Tablet

ZEPLEX Dry Syrup 125 mg / 5 ml

 

NSAID & ANALGESIC

ANTIBIOTIC (PARENTERAL)

 

MYONAC Emulgel

AMPRA M.H. 500 mg Injection

 

MYONAC Injection

AMPRA M.H. 1 g Injection

 

ROXIUM 0.5% Gel

BACTICEP 1 g Injection

 

TENOCAM Tablet

BACTICEP 1.5 g Injection

 

ANAESTHETIC

CIPROM-H 200 mg Infusion Solution

 

DOCAINE Injecttion 1% & 2%

CLOXA M.H. 1 g Injection

 

DROCANIL-A 1% Injection

FOTAX 1 g Injection

 

DROCANIL-A 2% Injection

GENTA M.H. 80 mg Injection

 

CARDIOVASCULAR

K-M-H Injection

 

ISOMET 125 mg Tablet

TYBIKIN 500 mg Injection

 

ISOMET 250 mg Tablet

ZEFA M.H. 1 g Injection

 

LIPOZIL 600 mg Tablet

ZEFAXONE IM 250 mg Injection

 

GI PREPARATION

ZEFAXONE IV 1 g Injection

 

RANICID Injection

ìZEFTAM M.H. 1 g Injection

 

SIMETYL Tablet

PENEM 500 mg Injection

 

BLADDER & PROSTATE DISORDERS

PENEM 1 g Injection

 

CARXASIN 2 mg tablet

PENICILLIN G SODIUM Injection

 

CARXASIN 4 mg tablet

Procaine Penicillin G in Oil

 

UCHOLINE 5 mg Tablet

ìPENOSEP 1 dose / 5 dose

 

UCHOLINE 10 mg Tablet

STREPTOMYCIN Sulfate

 

OTHERS

ANTIFUCGAL/ANTIVIRAL

 

LOPORIC Tablet

FLUDIZOL 200 mg Capsule

 

ERRANO Tablet

KATSIN Tablet

 

TRIM Oral Paste

CLOVIRA Cream

 

TRIM MINT Oral Paste 

เวชภัณฑ์ เอ็มแอนด์เอช สำหรับสัตว์

     บริษัทได้รับการโอนสิทธิ์เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์จากบริษัท เมอร์ค ชาร์พ แอนด์ โดห์ม มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ซึ่งล้วนแต่เป็นเวชภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักและมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง บริษัทจัดจำหน่ายในประเทศโดยผ่านตัวแทนทีสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสำคัญๆ

 รายการเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ มีดังนี้

ANIMEC Injection

ANIMEC Premix

ANIMEC Tablet

ENFLOXIN Injection

FLOXAID FORTIFIED Premix

GENTACOL Injection

HEPOVITA Injection

KANA-M Injection

MINERYTE Premix

PENOMYCIN Injection

PROSTREP Premix


รับผลิตเวชภัณฑ์เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ