ประมวลภาพการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

      คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ได้จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม" ภายในบริษัท เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559 และภายนอกบริษัท เมื่อวันที่ 20 - 22 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ณ. โรงแรมแคนทารี่เบย์ ระยอง พนักงานทุกหน่วยงานเข้าร่วมฝึกอบรม โดยคุณวิชัยยุทธ สุทธิฤกษ์ (ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม) เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานเบื้องต้น และได้เน้นการมีจิตสำนึกในการช่วยกันประหยัดพลังงาน

 

ประมวลภาพการฝึกอบโครงการ "อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 1


ภายใน1

 

ภายใน2

 

ภายใน3

 

ภายใน4

 

ภายใน5

 

ภายใน6

 

ภายใน7

 

ภายใน8

 

ประมวลภาพการฝึกอบโครงการ "อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 2

 

นอก1

 

นอก2

 

bf

 

d

 

n