ประมวลภาพการฝึกอบรมโครงการ

      คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ได้จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม" เมื่อวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา พนักงานแผนกต่างๆ เข้าร่วมฝึกอบรม โดยคุณวิชัยยุทธ สุทธิฤกษ์ (ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม) เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานเบื้องต้น และได้เน้นการมีจิตสำนึกในการช่วยกันประหยัดพลังงาน

ประมาลภาพการฝึกอบรมโครงการ "การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม"

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9