มาร่วมงานกับเรา

     ผู้ตรวจสอบด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์รับสมัครจำนวน 1 ตำแหน่ง
     (ประจำที่โรงงานตั้งอยู่ที่ปากน้ำ สมุทรปราการ)
     คุณสมบัติพื้นฐาน:
     - ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
     - เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

     พนักงานวิเคราะห์ทางเคมี : รับสมัครจำนวน 1 ตำแหน่ง
     (ประจำที่โรงงานตั้งอยู่ที่ปากน้ำ สมุทรปราการ)
     คุณสมบัติพื้นฐาน:
      - ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
      - เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

     พนักงานเทคนิคด้านจุลชีววิทยา : รับสมัครจำนวน 1 ตำแหน่ง
     (ประจำที่โรงงานตั้งอยู่ที่ปากน้ำ สมุทรปราการ)
     คุณสมบัติพื้นฐาน: 
     - ขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     - เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

    พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ : รับสมัครจำนวน 1 ตำแหน่ง
     (ประจำที่โรงงานตั้งอยู่ที่ปากน้ำ สมุทรปราการ)
     คุณสมบัติพื้นฐาน: 
     - ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ 
     - เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

     ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรรับสมัครจำนวน 1 ตำแหน่ง
     (ประจำที่โรงงานตั้งอยู่ที่ปากน้ำ สมุทรปราการ)
     คุณสมบัติพื้นฐาน: 
     - ขั้นต่ำ ปวส
     - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

" โปรดแสดงความจำนงค์ที่จะมาร่วมงานกับบริษัท และแนบไฟล์ CV โดยคลิกเข้าที่นี่ "