ผลิตภัณฑ์ M&H สำหรับมนุษย์

สำหรับข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ บริษัทจะนำเสนอให้กับแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล กรุณาแจ้งความจำนงของท่านใน “ กล่องฝากคำถาม ” หน้า ติดต่อสอบถาม / คำถามที่พบบ่อย หรือส่งอีเมลล์มาที่ mnh_admin@mnh.co.th

ผลิตภัณฑ์ เอ็ม แอนด์ เอ็ช สำหรับมนุษย์

ANAESTHETIC
 • Lidocaine 1% & 2%, injection
 • Lidocaine 2%, jelly
 • Lidocaine with Adrenaline 1% & 2%, injection

 

ANTIBIOTIC (PARENTERAL)

 • Ampicillin 1 g, injection
 • Amikacin 500 mg, injection
 • Cefazolin 1 g, injection
 • Ceftriaxone 1 g IV, injection
 • Cefoperazone/sulbactam 1 g & 1.5 g, injection
 • Cefotaxime 1 g, injection
 • Ceftazidime 1 g, injection
 • Ciprofloxacin 100 mg & 200 mg, injection
 • Cloxacillin 1 g, injection
 • Meropenem 500 mg & 1 g, injection
 • PGS 0.5, 1.0, 5.0 MU, injection
 • Streptomycin 1 g & 5 g, injection

 

ANTIBIOTIC (ORAL)

 • Amoxycillin 250 & 500 mg, capsule
 • Amoxycillin 125 & 250 mg, oral suspension
 • Dicloxacillin 250 & 500 mg, capsule
 • Dicloxacillin 62.5 mg, dry suspension
 • Roxithromycin 150 mg, tablet
 • Cephalexin 250 mg & 500 mg, capsule
 • Cephalexin  125 mg, dry suspension

 • Azithromycin 250 mg, capsule

 • Azithromycin 200 mg/5 ml, oral suspension

 

ANTIFUNGAL / ANTIVIRAL

 • Fluconazole 200 mg, capsule
 • Ketoconazole 200 mg, tablet

 

BLADDER & PROSTATE DISORDERS
 • Doxazosin 2 mg & 4 mg, tablet
 • Bethanechol 5 mg & 10 mg, tablet

 

CARDIOVASCULAR
 • Doxazosin 2 mg & 4 mg, tablet
 • Methyldopa 125 mg & 250 mg, tablet
 • Irbesartan 150 mg & 300 mg, tablet

 

COLD & COUGH REMEDIES
 • Ambroxol 30 mg, tablet
 • Bromhexine 4 mg + Glyceryl Guaiacolate 100 mg, tablet
 • Cetirizine 10 mg, tablet
 • Hydroxyzine 10 mg, tablet

 

GI PREPARATION
 • Simethicone 80 mg, tablet

 

MUSCLE RELAXANT
 • Baclofen 10 mg, tablet
 • Orphenadrine 35 mg + Paracetamol 450 mg, tablet

 

NEUROLOGICAL
 • Amitriptyline 25 mg, tablet
 • Carbidopa + Levodopa 25/100 & 25/250, tablet
 • Gabapentin 300 mg, capsule
 • Sertraline 50 mg, tablet

 

OTHERS
 • Pioglitazone 15 mg & 30 mg, tablet
 • Triamcinolone 0.1%, oral paste
 • Vitamin B1 + B6 + B12, tablet

 

M&H Manufacturing