7 กลเม็ด “ชีวิตมีสุข” สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

1. รู้โรคประจำตัว

เพราะโรคสำคัญที่ส่งผลทำลายไตก็คือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ดังนั้นถ้าหากคุณมีโรคประจำตัว 2 โรคนี้ จะต้องพบหมอเป็นประจำและรับยา รวมถึงปฏิบัติตนตามที่แพทย์และพยาบาลแนะนำ การปฏิบัติตามนี้จะสามารถลดหรือชลอการเกิดโรคไตได้ อย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดคือ หมั่นตรวจเช็คสภาพร่างกายอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวดังที่กล่าวมาในข้างต้น วิธีที่ดีที่สุดคือ การไปรับการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจร่างกายประจำปีมักจะมีการตรวจสุขภาพรวมเข้าไปด้วย อันได้แก่

M&H Manufacturing
  • การวัดความดันโลหิต
  • การตรวจปัสสาวะหาค่าการทำงานของไต “บียูเอ็น”
  • การตรวจเลือดวัดค่าการทำงานของไต “ครีอะตินิน”

      ค่าทั้งสามจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าไตของท่านยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่

2. รู้จักอาหารที่รับประทาน

     สำหรับผู้ป่วยโรคไตนั้นควรจำกัดอาหารที่เมื่อผ่านกระบวนการเผาผลาญเป็นพลังงานแล้ว เกิดของเสียที่ต้องใช้ไตในการขับออก อย่างเช่น โปรตีน ซึ่งได้จากเนื้อสัตว์ แต่เนื่องจากโปรตีนจากสัตว์เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงในการนำไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ดังนั้นจึงไม่ใช่ที่จะงดการรับประทานโปรตีนเนื้อสัตว์ แต่เพียงจำกัดปริมาณการรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ให้มากเกินไป
     ส่วนโปรตีนจากถั่วต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วยโรคไตนั้นไม่แนะนำ เพราะโปรตีนที่ได้จากถั่วต่าง ๆ นั้น ไม่ได้เป็นโปรตีนคุณภาพสูง อีกทั้งการรับประทานถั่วต่าง ๆ จะได้รับฟอสฟอรัส ซึ่งถ้าทานมาก ๆ จะทำให้เกิดกระดูกพรุนได้

หากท่านต้องการจะดื่มนมสด ซึ่งเป็นอาหารที่ให้โปรตีนคุณภาพสูงนั้น สามารถดื่มได้ แต่ไม่ควรดื่มมากเกินไป เพราะในน้ำนมมีแร่ธาตุจำพวกฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อน


    การรับประทานคาร์โบไฮเดรตและไขมัน สามารถรับประทานได้แต่อย่ารับประทานมากจนเกินไป เช่นเดียวกันกับผักและผลไม้ ควรหลีกเลี่ยงผักและผลไม้ที่ให้โปแตสเซียม อย่างเช่น หัวปลี ผักชี โหระพา หน่อไม้ฝรั่ง ผักกวางตุ้ง เห็ดฟาง แครอท ผักบุ้งไทย ทุเรียน ลำใย และกล้วย เป็นต้น
    การดื่มน้ำควรจะดื่มน้ำวันละประมาณ 1.5-2 ลิตร เพื่อชดเชยน้ำที่เสียไป สำหรับผู้ป่วยเป็นโรคไต การดื่มน้ำมากเกินไป อาจจะเกิดโทษได้ เนื่องจากการขับถ่ายน้ำออกนอกร่างกายทำได้ไม่ดี อาจจะทำให้เกิดอาการบวม ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแพทย์มักจะให้ควบคุมปริมาณน้ำดื่ม อีกทั้งการดื่มน้ำมากเกินไปอาจจะทำให้ปัสสาวะเข้มข้นลดลง ปริมาณโซเดียมในเลือต่ำ เกิดอาการชักหรือซึมได้

3.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

M&H Manufacturing ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรืออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่

  

4. ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ

     ผู้ป่วยโรคไตควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละประมาณ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ควบคุมความดันโลหิต ลดไขมันในร่างกาย ช่วยให้นอนหลับง่าย และควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพราะการออกกำลังกายต้องเน้นไปพร้อมกับการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม

5. ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

     ผู้ป่วยโรคไตควรงดการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อมสมรรถภาพ หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนาน ๆ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพราะปัสสาวะแล้ว ในบางราย การกลั้นปัสสาวะนาน ๆ จะทำให้เกิดโรคไตอักเสบเฉียบพลันได้

...ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายในระยะสุดท้ายและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการฟอกเลือดล้างไต จำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่า ทำไมตนถึงเป็นไตวายระยะสุดท้ายได้ ทั้ง ๆ ที่ตนเองก็ดำเนินชีวิตอย่างปกติ...


6. ระวังอย่าให้เกิดอาการท้องเสีย

     ถ้าหากผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท้องเสีย โดยเฉพาะที่มีการถ่ายเป็นน้ำมาก ๆ จะทำให้ร่างกายขาดน้ำอย่างรวดเร็วและความไม่สมดุลของแร่ธาตุ ทำให้เกิดโรคไตวายได้ ดังนั้นควรระมัดระวังไม่ให้เกิดภาวะไตวาย และควรดื่มน้ำทดแทนน้ำที่สูญเสียไป

7. เลือกใช้ยาที่เหมาะสม

     ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรจะระมัดระวังในการใช้ยาอีกทั้งหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง เนื่องจากยาหลายตัวมีการขับออกทางไตซึ่งส่งผลให้ไตทำงานหนักขึ้นและอาจจะทำให้เกิดไตวายได้ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง

 

โรคติดต่อทางเลือดอันได้แก่ โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ บี และไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถติดต่อกันได้โดยการถ่ายเลือด เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อดังกล่าว ผู้ป่วยฟอกไตจึงจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อกระตุ้นในร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงแทน เนื่องจากในการล้างไตทุกครั้งร่างกายจะสูญเสียเม็ดเลือดแดงออกไป การเลือกใช้ยานี้จะต้องระมัดระวังและเลือกใช้ยาที่มีทำให้บริสุทธิ์กสูง มีการตรวจวิเคราะห์ว่าสารอัลบูมินซึ่งเป็นโปรตีนจากมนุษย์ที่นำมาใช้ในยานั้นปราศจากเชื้อโรคต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นอย่างแท้จริง เพื่อความปลอดภัยอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

 

M&H Manufacturing

 ด้วยความปรารถนาดี จาก เอ็ม แอนด์ เอ็ช