มุมสุขภาพ
 7 กลเม็ด “ชีวิตมีสุข” สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 เพราะโรคสำคัญที่ส่งผลทำลายไตก็คือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
 วันที่ 28/11/2010
อ่านต่อ

  ฝากคำถามเรื่องสุขภาพต่างๆ
เรื่องที่จะถาม :
รายละเอียด :
จากคุณ :
อีเมล์