ติดต่อเรา

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

โรงงาน

41 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : (66) 0-2394-2141, (66) 0-2753-8730
โทรสาร: (66) 0-2384-3602

Email address: mnh@mnh.co.th

สำนักงานขาย

979/110 หมู่ 12 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท 103
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : (66) 0-2746-5438-9
โทรสาร : (66) 0-2398-9433

Email address: sales@mnh.co.th